Tiszaluc-Kesznyéteni puszta

mainpaycheckfield

IBA kód: HU38

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg
Földrajzi koordináták: 48.1 É, 21.3 K
Tenger feletti magasság: 90-95 m
Terület: 7 200 ha
Kritérium: B2

Élőhelyek: gyepek (40%), mesterséges élőhelyek (35%), vízi élőhelyek (15%), erdők és facsoportok (10%).

Földhasználat: mezőgazdaság (85%), erdőgazdálkodás (10%), természetvédelem és kutatás (5%), egyéb (5%).

Veszélyeztető tényezők: a mezőgazdasági termelés intenzitásánaknövekedése (A), lecsapolás (A), a növényzet égetése (A), gátak, csatornák, duzzasztók építése (B), erdőirtás (B), tűzifa gyűjtés (C).

Védettség: részleges.

 

Területleírás
A Tisza és a Sajó által közrefogottmentesített ártér Tiszaújváros közelében holtmedrekkel és rétiesedőöntésföldekkel. Szikesedő ártéri mocsárrétek, fűzbokrokkal tarkítottártéri mocsarak, holtágak, folyómeder, puhafás és keményfás ártériligeterdők, nemesnyár ültetvények jellemzik. A rét-legelő gazdálkodás,a szántóföldi növénytermesztés és az erdőgazdálkodás a legfontosabb gazdálkodási módok.

Madártani jelentőség
A terület elsősorban a nádasokban,fűzbokrokon fészkelő gémfélék � bakcsó (Nycticorax nycticorax), kiskócsag (Egretta garzetta), nagy kócsag (Egretta alba) fészkelőhelye.Ezek mellett az ártéri területekre jellemző erdei, vízi és réti fajok is előfordulnak.

Természetvédelmi kijelölések
6 083 hektár a Kesznyéteni TK része.

Természetvédelmi kérdések
A legfontosabb veszélyek közétartozik a rétek kezelésének csökkenése, illetve hiánya, a növekvőigény beerdősítésükre, felszántásukra. A mocsári élőhelyeket aszályosévekben vízhiány és nádégetés sújtja. A természetszerű ártéri erdőkterülete a fakitermelések és a falopások hatására csökken. A területlegértékesebb részei az állami természetvédelem, illetve a TiszatájKözalapítvány tulajdonában vannak, ami lehetővé teszi a természetvédelmi célú rekonstrukciók megkezdését.

Minősítő fajok:
bakcsó (Nycticorax nycticorax)
üstökös gém (Ardeola ralloides)