Kardoskúti Fehér-tó

mainpaycheckfield

IBA kód: HU28

Megye: Békés és Csongrád
Földrajzi koordináták: 46.30 É, 20.28 K
Tenger feletti magasság: 85-86 m
Terület: 8 800 ha
Kritérium: A4i, B1i

Élőhelyek: gyepek (40%), mesterséges élőhelyek (40%), vízi élőhelyek (10%).

Földhasználat: mezőgazdaság (90%), természetvédelem és kutatás (20%).

Veszélyeztető tényezők: a madarak zavarása (A), lecsapolás (A),természeti események (A), a mezőgazdasági művelés felhagyása (B), amezőgazdasági termelés intenzitásának növekedése (B), erdősítés (C), a növényzet égetése (C).

Védettség: részleges.

 

Területleírás
Nagy kiterjedésű pusztai területHódmezővásárhely és Orosháza között. Főként kisebb-nagyobb mértékbendegradált szikes pusztagyepek és a közéjük ékelődő szántók jellemzik. Aterület egyik legmélyebb pontján található a Kardoskúti Fehér-tó, aTiszántúl egyik legszebb szikes tava. Elsősorban juh, szarvasmarha és lótenyésztés, lúdtartás, szántóföldi gazdálkodás folyik a területen.

Madártani jelentőség
A szikes tó és környéke a parti madarakkisebb állományának ad otthont. Jelentősége inkább vonuláskor nagyobb - különösen a daru és a nagy lilik számára. Korábban a kis lilik és a vékonycsőrű póling is rendszeresen előfordult.

Természetvédelmi kijelölések
488 hektár a Körös-Maros NPrésze. Ez a terület egyben szerepel a Nemzetközi Jelentőségű VizesTerületek Jegyzékén is. A 8/1993. (I. 30.) FM rendelet értelmében a területen tilos a vízivad vadászat.

Természetvédelmi kérdések
A legsúlyosabb problémát a szikestó vízháztartásának károsodása, a környező területek meliorálásajelenti. Ehhez járul még a legelő állatállomány csökkenése, egyesterületeken pedig a libatartás. Az új természetvédelmi kezelőbiztosítja a vizes élőhelyek fenntartását és rekonstrukcióját,fejleszti a legelő állatállományt. A terület madárvilágára vonatkozóan egyedülállóan hosszú adatsorok állnak rendelkezésre.

Minősítő fajok:
nagy lilik (Anser albifrons)
nyári lúd (Anser anser)
daru (Grus grus)
nagy goda (Limosa limosa)