Szatmár-Beregi-sík

mainpaycheckfield

IBA kód: HU35

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Földrajzi koordináták: 48.0 É, 22.40 K
Tenger feletti magasság: 110-219 m
Terület: 117 300 ha
Kritérium: A1, B2

Élőhelyek: gyepek (35%), mesterséges élőhelyek (35%), erdők és facsoportok (20%), vízi élőhelyek (10%).

Földhasználat: mezőgazdaság (50%), erdőgazdálkodás (30%),természetvédelem és kutatás (10%), turizmus és üdülés (10%), település, üzem, szállítás (5%), vízgazdálkodás (5%).

Veszélyeztető tényezők: a mezőgazdasági művelés felhagyása (A),a mezőgazdasági termelés intenzitásának növekedése (A), lecsapolás (A),infrastruktúra fejlesztése (A), erdősítés (B), a növényzet égetése (B),nem őshonos növényfajok betelepítése (B), a madarak zavarása (B),tűzifa gyűjtés (B), intenzív erdőgazdálkodás (B), nedves területek feltöltése (C), iparosítás, városiasodás (C), üdülés, turizmus (C).

Védettség: részleges.

 

Területleírás
Alacsony fekvésű mentesített ártér,holtmedrekkel, rétiesedő öntésföldekkel, illetve mocsári erdőtalajokkalamit a Tisza, a Szamos, az ukrán-magyar, illetve a román-magyar határfog közre. Elsősorban alföldi jellegű gyertyános tölgyesek,tölgy-kőris-szil és puhafás ligeterdők, nedves mocsárrétek,kaszálórétek, tőzegmohás lápok, extenzíven művelt szántók, a kertek,aprófalvas települések, faültetvények jellemzik. Főként szántóföldinövénytermesztés, rét-legelő gazdálkodás és gyümölcstermesztés folyik. A térség a falusi turizmus egyik fontos célterülete.

Madártani jelentőség
Az élőhelyi adottságoknak megfelelően atérség madárvilága rendkívül változatos, de ezek közül is kiemelkedikaz itt élő haris (Crex crex) állomány. A Bodrogzug után ugyanis ez amásodik legnagyobb populációja e globálisan veszélyeztetett madárfajnak Magyarországon.

Természetvédelmi kijelölések
22 931 hektár a Szatmár-Beregi TK része.

Természetvédelmi kérdések
A legfontosabb veszélyeztetőtényezők közé tartozik a rétek kezelésének hiánya, a gyepek feltörés,és az erdőtelepítés. Az M3 tervezett nyomvonala a térség harisállományának egyharmadát érinti.

Minősítő fajok:
fehér gólya (Ciconia ciconia)
kék vércse (Falco vespertinus)
haris (Crex crex)