Tápió-vidék

mainpaycheckfield

IBA kód: HU20

Megye: Pest és Jász-Nagykun-Szolnok
Földrajzi koordináták: 47.26 É, 19.44 K
Tenger feletti magasság: 90-130 m
Terület: 18 300 ha
Kritérium: B2

Élőhelyek: gyepek (60%), vízi élőhelyek (25%), mesterséges élőhelyek (10%), erdők és facsoportok (5%).

Földhasználat: mezőgazdaság (65%), erdőgazdálkodás (10%), vízgazdálkodás (25%), egyéb (10%).

Veszélyeztető tényezők: lecsapolás (A), növényzet égetése (A),mezőgazdasági művelés felhagyása (B), erdőtelepítés (B),folyószabályozás (B), természeti események (B), mezőgazdaság intenzitásának növekedése (C), zavarás (C).

Védettség: részleges.
Területleírás
Változatos kultúrtáj a Tápió ésmellékvízfolyásai mentén a Sülysáp, Jászberény, Újszász, Káva általhatárolt térségében. Kiszáradó láprétek, mocsárrétek, szikespusztagyepek, mocsarak, nemesnyár, akác, erdei fenyő ültetvények, kevés égerliget, illetve puhafás ligeterdő jellemzi.

Madártani jelentőség
A változatos élőhelyi adottságoknak köszönhetően a vízimadarak és a pusztai fajok itt egyaránt megtalálják életfeltételeiket.

Természetvédelmi kijelölések
Egyelőre csak helyi szinten védett 2 166 hektár.

Természetvédelmi kérdések
A legnagyobb problémát a vizesterületek lecsapolása, a legeltetés és kaszálás felhagyása, azállatállomány csökkenése jelenti. A Jászkun Természetvédelmi Szervezetkezdeményezésére megindult egy tájvédelmi körzet létesítése, ami magábafoglalná a már meglévő helyi védettségű területeket, valamint a Felső-és Alsó-Tápió legértékesebb szakaszait. A Tápió-vidék TermészetiÉrtékeiért Közalapítvány a Hajta-menti területek vízpótlását, a legfontosabb élőhelyek megóvását szeretné elérni.

Minősítő fajok:
bölömbika (Botaurus stellaris)
törpegém (Ixobrychus minutus)
kék vércse (Falco vespertinus)
nagy goda (Limosa limosa)