Tevékenységünk

mainpaycheckfield

Helyi csoportunk munkája három fő célt szolgál, az adatgyűjtés és a gyakorlati természetvédelem mellett az oktatás játszik legnagyobb szerepet tevékenységeink között.

 

Kutatás és adatgyűjtés

A Dél-Alföld, különösen az itt található vizes élőhelyek, európai viszonylatban is kiemelkedő madárvilággal rendelkeznek. Csoportunk évtizedek óta végzi a természetes és természetközeli élőhelyek költő és átvonuló madárállományának rendszeres felmérését. A védett területek állapotának nyomon követése mellett a védettségre érdemes élőhelyek felkutatására is hangsúlyt fektetünk, csoportunk jelentős szerepet játszott a Cserebökényi-puszta, a Pitvarosi-puszták és további fontos, főleg szikes élőhelyek védetté nyilvánításában. A fehér gólya állomány országos felmérésének koordinálása 1958 óta kötődik Szegedhez. A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor az énekesmadár vonulás hazai kutatásának egyik kiemelt helyszínéül szolgál.


A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet (Fotó: Csibrány Balázs)

Gyakorlati természetvédelem

A veszélyeztetett madárfajok védelmében aktívan is részt veszünk. A mesterséges fészkelőhelyek létesítésével és ellenőrzésével több, fokozottan védett madárfaj állományát sikerült jelentősen növelnünk a térségben. Az énekesmadarak védelmét nyáron költőodúk kihelyezésével, télen madártetetéssel igyekszünk segíteni.


Mesterséges költőládák készítése (Fotó: Tokody Béla)


Készülnek a költőládák (Fotó: Tokody Béla)


Fészkelőhely kialakítása gyurgyalagok számára (Fotó: Lovászi Péter)


A helyreállított gyurgyalag költőhely (Fotó: Lovászi Péter)
 

A szalakóta védelme a Kárpát-medencében

Hazánkban a fokozottan védett szalakóta egyik legjelentősebb állománya a Dél-Alföldön található, így az elsők között kezdtünk foglalkozni a faj védelmével az 1980-as években. A 2014-2020 között Magyarország és Románia részvételével futó „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében” LIFE projektben szintén kiemelt szerepet játszik helyi csoportunk.


Szalakóta költőláda ellenőrzése (Fotó: Csibrány Balázs)


Szalakóta fióka gyűrűzése (Fotó: Tokody Béla)

 

Szemléletformálás és környezeti nevelés

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a lakosság, különösen a fiatalok környezettudatos szemléletformálására. A Szent-Györgyi Albert Agórában (Szeged, Gogol utca 32.) havonta megszervezett Madarász Klubban vetített előadásokkal, a nyílt kirándulások során pedig személyesen is igyekszünk bemutatni a Dél-Alföld és hazánk természeti kincseit, az aktuális természetvédelmi problémákat. A régió iskoláiban és kultúrházaiban is előadások segítségével mutatjuk be tevékenységünket és közvetlen környezetünk természeti értékeit. A Madarász Ovi és Madarász Suli programjainkkal kifejezetten a legfiatalabb generációkat célozzuk meg. A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor a kutatás mellett az ismeretterjesztéssel és szemléletformálással is kiemelten foglalkozik.


Gólya Road Show Deszken


A fehér gólyák bemutató gyűrűzése mindig nagyszámú érdeklődőt vonz​


Szalakóta Roadshow