2011.05.28

Lezajlott az MME küldöttközgyűléseNéhány órája ért véget az MME 2011. évi küldöttközgyűlése, ami civil szervezetünk életében az egyik legfontosabb, az egyesületi törvény által is megkövetelt eseménye. A legfőbb hatalommal rendelkező tagság választott küldöttei szavazataikkal ilyenkor tudnak véleményt mondani a szervezet előző évi teljesítményéről és  meghatározni az egyesület következő évi működését. 


Az idei év azért is volt különleges, mert lejárt a 2006-ban öt évre választott elnökég mandátuma, így most dönteni kellet az elnök és a hat elnökségi tag személyéről is. Minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy a lehetséges mintegy 150 küldött közül 109 utazott a fővárosba, a gyűlésnek szokás szerint helyet adó Fővárosi Állat- és Növénykert Barlangtermébe.


Kezdődik a küldöttközgyűlés.

A leköszönő elnökség nevében Horváth Zsolt
elnökségi tag mutatta be az MME választott
vezetősége 2006-2011 közötti munkájának
legfőbb állomásait, eredményeit
.

Bank László (Baranya megyei csoport) hozzászól.

Dr. Bankovics Attila leköszönő elnök adta át az egyesületi
kitüntetéseket - a képen Dr. Marián Miklós Chernel István
Emlékérem elismerését mutatja meg, amit idős tagtársunknak
otthonába juttatunk el.


Szintén Chernel István Emlékéremben részesült:
Kókay Szabolcs ...


... madárfestő, ...

... és Schmidt András természetvédelmi szakember, ...

... akinek édesapja az országszerte ismert Kossuth-díjas
ornitológus író Schmidt Egon
.

Demeter Iván ...

... Brellos Tamás-díjat kapott.

Kónya József ...

... az MME Örökös Tagság díszoklevelével.

Az MME az MR1-Kossuth Rádió munkatársainak
Emléklap adományozásával köszönte meg ...

... a madárvédelem társadalmi kommunikációjában
végzet munkáját, ...


... az Emléklapot Bánsági Éva vette át.

A küldöttközgyűlés egyik legfontosabb feladata az elnök, majd az
elnökségi tagok megválasztása volt.


Munkában a szavazatszámláló bizottság: Karcza Zsolt (balra),
Kincses László (középen), Bank László (jobbra).


Demeter Iván és Kónya József, ...

... valamint Kókay Szabolcs kitüntetett tagtársaink
a szavazatszámlálás szünetében.


Bajor Zoltán, az MME új elnöke "átveszi a stafétát" a
küldöttgyűlés levezető tisztét betöltő Horváth Zsolttól,
az egyesület egykori igazgatójától, leköszönő
elnökségi tagtól.


Az MME új elnöksége:
Bajor Zoltán elnök

Dr. Szép TiborFrenyó GáborNagy SándorDruzsbaczky IldikóHaraszthy LászlóBukor Zoltán


Köszönjük a küldöttek munkáját, gratulálunk a kitüntetetteknek és jó munkát kívánunk az MME új elnökségének!

Orbán Zoltán