HELIACA Évkönyv

mainpaycheckfield

A HELIACA a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács és az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály közös évkönyve. A kiadvány megjelent évkönyvei erről az oldalról letölthetőek, illetve az MME web boltjában nyomtatott formában is megvásárolhatóak.

Szerzői tájékoztató

Az évkönyv számára készült kéziratokat elektronikus formában a heliaca@mme.hu e-mail címre kérjük beküldeni. Kizárólag olyan kéziratok küldhetők be, amelyek tartalma más fórumon nem került már hasonló vagy azonos formában publikálásra, illetve benyújtásra.

Részletes szerzői tájékoztató 

Útmutató a Heliaca évkönyvbe írt cikkekhez

A Heliaca számára készült kéziratokat elektronikus formában, a heliaca@mme.hu e-mail címre kérjük beküldeni. Elsősorban olyan kéziratok küldhetőek be, amelyek tartalma más fórumon nem került még hasonló vagy azonos formában publikálásra, illetve benyújtásra. A kéziratokat egyetlen Word formátumú állományban kérjük beküldeni, amelyben szerepel: (1) a kézirat címe, (2) a szerző(k) neve, (3) a kapcsolattartó szerző megjelölése és elérhetősége (szervezet, postacím és e-mail), (4) a kézirat szövege a szükséges fejezetek szerinti bontásban, (5) köszönetnyilvánítás, (6) irodalomjegyzék, (7) angol összefoglaló vagy annak magyar szövege, (8) táblázatok szerkeszthető formában (amennyiben szükségesek). Kérjük, hogy az évkönyv tartalmasabbá tételéhez, a kéziratok mellé képi anyagot is mellékeljenek (ábrákat és fotókat). 

A cikkek további formai követelményei
Rövid angol összefoglaló (vagy „összefoglaló angol fordításhoz” címmel rövid összefoglalás magyarul). Terjedelme legalább 600, legfeljebb 1600 leütés (szóközökkel együtt számolva).
Online hivatkozásokat, weboldalak elérhetőségét a szövegtörzstől elkülönítve helyezzék el, lehetőség szerint a cikk végén.
A cikkbe szánt képeket külön is kérjük csatolni, a lehető legjobb felbontásban. Egy kép fér el egy A4-es oldalon, ezen kívül további ajánlott képeket is kérünk mellékelni legalább 1 MB feletti méretben, szerzői hozzájárulással. A képek adatait (képek sorszáma, címe – magyarul, angolul, fotós neve) külön szöveges fájlban is mellékeljék.
Az ábrákat (grafikonok, diagramok, térképek stb.) szerkeszthető formában is kérjük csatolni.
A fényképeket és az ábrákat kérjük folytatólagosan sorszámozni, minden esetben ábra megnevezéssel (tehát ne legyenek a fényképek és az ábrák külön sorszámozva, hanem mindegyik ábra néven szerepeljen a felsorolásban).
Az ábrák (fényképek, grafikonok, diagramok, térképek) aláírásait magyarul és angolul is kérjük megadni, a két nyelvet / jelle elválasztva. A magyar képaláírásokban szerepeljen zárójelben a képen látható madárfaj latin neve zárójelben (a képaláírások angol fordításában a latin nevet nem kell feltüntetni. A fényképek esetében a magyar képaláírás végén zárójelben, a fotó: kifejezés után szerepeljen a készítő neve (a képaláírás angol fordításában ezt már nem kell megismételni).
A táblázatok fejlécét és címét magyarul és angolul is kérjük megadni. A táblázatokban a feliratok magyarul és angolul is szerepeljenek (/ jellel elválasztva). Az említett fajok tudományos nevei kerüljenek be a táblázatokba.
Egy oldal körülbelül 5000 karaktert jelent szóközökkel együtt. Egy-egy cikk terjedelme képekkel együtt ne legyen több összesen kb. 50 000 karakternél, azaz 10 tördelt oldalnál.
A szöveg egészét .doc vagy .docx formátumban kérjük beküldeni, A4-es lapméretben, álló tájolással, normál margókkal. Kérjük 12-es méretű Times New Roman betűtípus használatát (kiemelésekhez vastag és dőlt betűk természetesen használhatók). A bekezdéseket sorkizártan, mindenféle behúzás és térköz nélkül, szimpla sorközzel kérjük formázni. Kerüljük a tabulátorok használatát.
A cikkek szerzőiként kérjük csak azokat megjelölni, akik aktívan részt vettek annak megírásában. Az adatközlők, további munkatársak felsorolására kérjük, hogy vagy a módszertani fejezetben, vagy a cikk végén, a köszönetnyilvánításban térjen(ek) ki a szerző(k).

Irodalmi hivatkozások
Az irodalmi hivatkozásokat az alábbi formákban kérjük megadni. Minden szerzőnél a vezetéknév legyen elöl, ezt kövesse vessző nélkül, de szóközzel a keresztnév (vagy keresztnevek) kezdőbetűje. Az egyes szerzők nevét két szerző esetében & jellel, több szerző esetében vesszővel, illetve az utolsó szerző neve előtt & jelet használva válasszuk el. A szerzők neve mindig kiskapitális betűvel szerepeljen (az irodalomjegyzékben és a szövegben lévő hivatkozásokban egyaránt). A megjelenés éveként a tényleges megjelenési évet kell feltüntetni zárójelben (ez a megjelenések csúszása miatt pl. az Aquila vagy a Heliaca esetében is sok esetben eltér attól, hogy melyik évi számról van szó). Az idegen nyelven megjelent cikkek címét nem kell lefordítani magyarra vagy más nyelvre, azon a nyelven kell azt idézni, ahogyan az eredeti dokumentumban megjelent (az egyes nyelvekben előforduló különleges karaktereket hagyjuk meg, ne helyettesítsük azokat egyszerűbb betűvel). Ugyanígy a magyar nyelvű cikkek címeit sem kell idegen nyelvre fordítani. A címekben szereplő tudományos nevek legyenek dőlt betűvel. A könyvek címe, illetve a periodikák címe ugyancsak legyen dőlt betűvel. Periodikák esetében az évfolyam sorszámát mindig arab számokkal írjuk, még akkor is, ha az eredeti kiadványban római számokkal szerepel (összevont évfolyamok esetében a két szám között nagykötőjelet használjunk). Ha az adott periodikának az évfolyamon belül több száma is van, akkor zárójelben adjuk meg, hogy az adott cikk melyikben szerepel. Terjedelmet csak a cikkek és a könyvrészletek esetében kell megadni (akkor viszont szükséges). A tól–ig oldalszámok megadásakor a kezdő és a záró oldalszám között használjunk ún. nagykötőjelet (–).

Cikk esetében:
BAGYURA J. (1997): A vándorsólyom (Falco peregrinus) fészkelése Magyarországon a XX. században. Túzok 2(4): 129–135.

Könyv esetében:
HARASZTHY L. & BAGYURA J. (szerk.) (2022): Magyarország ragadozó madarai és baglyai. 2. kötet. Sólyomalakúak és bagolyalakúak. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest.

Könyvrészlet esetében: 
PALATITZ P., SOLT SZ. & FEHÉRVÁRI P. (2022): Kék vércse Falco vespertinus Linnaeus, 1766. In: HARASZTHY L. & BAGYURA J. (szerk.): Magyarország ragadozó madarai és baglyai. 2. kötet. Sólyomalakúak és bagolyalakúak. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest: 351–387.
 

 

Aki szeretne tájékozódni a nemzetközi madártani folyóiratokról, 251 kiadvány közül (melyek listájában a HELIACA is ott van) válogathat itt >>