Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány

mainpaycheckfield

A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítványt 1995-ben alapította a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint Tiszadob Nagyközség Önkormányzata.

A közlapítvány létrejöttének célja:"A Tisza-völgy és tájtörténetileg hozzákapcsolódó területek, valamint az Északi-középhegység térségének természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása."
Rövid név: Tiszatáj Közalapítvány
Székhely: 4450 Tiszalök, Rákóczi út 14. szám
Vezető: Dr. Legány András, a kuratórium elnöke
Kapcsolattartó: Bodnár Mihály, a kuratórium titkára
Postacím: 4450 Tiszalök, Rákóczi út 14. szám
Telefon: 06303495718
Honlap: http://tiszatajkozalapitvany.hu
E-mail: posta@tiszatajkozalapitvany.hu
Friss hírek a facebookon: Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány

 
Hosszútávú célok és stratégia:
A Közalapítvány tulajdonába került természetvédelmi szempontból értékes területek rehabilitációja és folyamatos kezelése. Az optimális hasznosítás megszervezése, a befolyó bevételek és az adományok visszaforgatása a természetvédelmi kezelésbe, a környezetbarát gazdálkodásba, valamint a környezeti felvilágosító- és nevelőmunkába.
 
Rövidtávú célok és stratégia:
A Közalapítvány az alapításkor rövid távú célként azt tűzte ki, hogy az összegyűjtött kül- és belföldi adományok felhasználásával minél több, természetvédelmi értékekben gazdag területet megvásároljon, hogy ezáltal biztos alapokat teremthessen a természeti értékek hosszú távú megőrzésére. Emellett aktív nevelő- és propagandamunkába kezdett a lakosság széles körein belül a természeti értékek védelme és a környezetvédelmi szemlélet erősítése céljából.

A megvásárolt, illetve bérelt területeken a kívánatos természeti állapot kialakítását célzó rehabilitáció és kezelés megvalósításán dolgozunk.
A Közalapítvány által birtokolt és kezelt területek döntő hányada a tradicionális gazdálkodás következtében kialakult másodlagos kultúrtáj. Itt a természeti értékek megóvása, a területek állapotának megtartása kíméletes mezőgazdasági hasznosítást kíván. A kistérségek természetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteit, gazdálkodóit segítendő, a közalapítványi tulajdonú gyepek, szántók egy részét előnyös feltételek mellett használatba adjuk számukra, ha vállalják a gazdálkodásuk során a természeti értékek megőrzését, fejlesztését .A befolyó agrár támogatások, bérleti díjak, valamint az adományok és a pályázatok útján megszerezhető források segítségével a területek látogatható részein megteremtjük az ökoturizmus feltételeit, hogy ezzel is hozzájáruljunk egy-egy térség vonzóvá tételéhez. Meggyőződésünk, hogy ily módon ismertté lehet tenni egy-egy kistérséget, és minél több turista látogat oda, annál nagyobb az esélye annak, hogy előbb személyes, majd gazdasági kapcsolatok épüljenek ki, az egész térség érdekeit szolgálva.

Az optimális állapotba hozott közalapítványi területek bevételeinek, a bérleti díjaknak, valamint az ökoturizmusból származó bevételeknek a bevonásával lehetőségünk nyílik a Közalapítvány agrár-környezetgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi oktató-nevelő munkájának a fejlesztésére is.
A Közalapítvány saját kezelésében tartott területek esetében a célunk olyan „agrár-környezetgazdálkodási mintagazdasági” tevékenység folytatása, amely során egyrészről kikísérletezzük a természeti értékek megóvását leginkább szolgáló módszereket, és ezeket az agrár-környezetgazdálkodási programok kidolgozói számára hozzáférhetővé tesszük, másrészről ezen eljárásokat bemutatjuk a tájfenntartó gazdálkodás iránt érdeklődőknek.

A közalapítvány látogató központja, a „Tiszatáj Udvarház” a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található. Itt 50 fős rendezvényterem, 6 fürdőszobával ellátott szoba, amely 15 fő elhelyezésére alkalmas, valamint 20 fő elhelyezésére alkalmas 5 emeletes ágyas turista szállás áll rendelkezésre.


A látogató központtól induló tanösvény megismerteti a látogatót a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet jellemző élőhelyeivel, természeti értékeivel.


 

A tanösvény első állomása őshonos állatok bemutató helye, állatsimogató is egyben.A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány a Debreceni Egyetemmel szoros kapcsolatot ápolva segíti a jövő agrár-, természetvédelmi-, és vadgazda szakembereinek képzését az egyetem Agrár-környezetgazdálkodási-, Tiszatáj Természet- és Vadgazdálkodási Kihelyezett Tanszékeként.