„Göcsej” Természetvédelmi Alapítvány

mainpaycheckfield

Az alapítvány célja Zala megye, különösen Göcsej, mint tájegység természeti értékeinek fenntartását szolgáló szellemi és gyakorlati tevékenységek ösztönzése, a vidék fenntartható megőrzése, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek harmonizálása a vidéki környezet és a táj ökológiai adottságaival, megőrizve annak pótolhatatlan értékeit.

Kuratóriumi tagok: Darázsi Zsolt elnök, Bódis Judit tag,  Dr Lukács Tivadar tag
Postacím: 8932 Pókaszepetk Zala u. 9.
Kapcsolat: Darázsi Zsolt
Telefon: 0630-520-5968
Honlap: www.gocsejta.hu
E-mail: gocsejta@gmail.com

Természetvédelmi tevékenységek:
-    Nevelés és oktatás, képességfejlesztés ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
-    Területfejlesztés és területrendezés.
-    Közérdekű önkéntes tevékenység.
-    Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása.

Támogatja azon környezet- és természetvédelmi programokat, amelyek elősegítik az önkormányzatok és más szervezetek környezet és természetvédelmi feladatainak megvalósítását. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok valamint élőhelyek gyakorlati védelmének, segítése.
Támogatja a természetközeli, ökológiai gazdálkodást, a hagyományos gyümölcsfajták megőrzését és szaporítását.

A falusi ökoturizmus támogatása.

Támogatja a természetvédelmi, környezetvédelmi oktató, nevelő munkát.
A vidék érdekeinek érvényesítése érdekében együttműködik a kistérségi szerveződésekkel, továbbá minden olyan társadalmi és érdekképviseleti szervvel, amelyek az alapítványi célok megvalósítását elősegítik.
Működési területén a feltárt szükségleteket összesíti, elemzi és elősegíti különböző szolgáltatási modellek fejlesztését.
Nemzetközi kapcsolatokat épít és együttműködik más országok szervezeteivel a vidéki népesség életkörülményeit, esélyeiket javító és erősítő programok megvalósításában.