„Tolna megye természeti értékeiért” Alapítvány

mainpaycheckfield

Az MME Dombóvári Helyi Csoportjának alapítványa 1995-től működik és Tolna megye nyugati részén fejti ki hatását. Rendszeresen 20-25 fő vesz részt a sokrétű munkában (középiskolások, főiskolások, egyetemi hallgatók, tanárok, környezetükért tenni akaró állampolgárok). Munkánknak része a felvilágosítás, az oktatás, védelemre javasolható területek felkutatása és vizsgálata, védett területek őrzésében való tevékeny munka, ifjúságnevelés, fokozottan védett fajok védelmi és telepítési munkája, sérült, beteg állatok mentése, természetvédelmi- és szaktáboroztatás, erdei iskola működtetése Dombóváron.

Székhely: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a
Postacím: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a
Vezető: Tálos Róbert elnök
Kapcsolattartó: Nagy Sándor titkár, 30/296-4501
E-mail: mme28@t-online.hu;   

Az alapítvány céljai:

- A természet védelme, ill. a védelem társadalmi támogatottságának növelése és a civil szféra természetvédelmi törekvéseinek támogatása.
- A természetvédelem népszerűsítése.
- A kutatási eredményeken alapuló természetvédelmi programjainkat megfelelő szakmai háttérrel és önkéntesi hálózattal hajtjuk végre.
- Együttműködünk állami-, önkormányzati szervekkel, egyházakkal, gazdálkodó szervezetekkel és a tulajdonosokkal.
- A Föld biológiai sokféleségének megőrzése érdekében együttműködünk hazai és helyi természetvédelmi szervezetekkel.
- A fiatalok helyes természetszemléletének kialakítása érdekében segítjük és támogatjuk az oktatási intézmények öko programjait.
 

Tolna megye természeti értékeinek megóvása érdekében végzett tevékenységek főbb területei:

- A természetvédelmi nevelést szolgáló tevékenységek támogatása, különös tekintettel a
tüskei természetvédelmit tábor és erdei iskola működtetése.

- A biodiverzítás fenntartása és a megye természeti képe szempontjából fontos,
veszélyeztetett területek védelme, megvásárlása, vagy hosszú távú bérlete és kezelése.

- Egyes veszélyeztetett állat- és növény fajok gyakorlati védelme, szükség esetén a
mentése és visszatelepítése.

- Egyéb természetvédelmi programok támogatása.

- Az önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása (monitoring, kezelési terv).
Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozása és elterjesztésének elősegítése.

- Természeti értékeket közvetve, vagy közvetlenül is védő környezetvédelmi programok, illetve a védelmet előkészítő felmérések, kutatások támogatása.

- A megye természeti értékeinek megismertetése érdekében szakmai konferenciák,
kiállítások, terepprogramok, felnőtt és pedagógusképzések szervezése, illetve abban való közreműködés.

- Az ifjúságnevelést szolgáló madarász-suli működtetése (Dombóváron).

- Környezetvédelmi, környezeti nevelést szolgáló beruházások támogatása (tanösvények, erdei iskola, helyi múzeum fejlesztése) 

- Négy fokozottan védett madárfaj éves állományfelmérése; fehér gólya (megyei), gyöngybagoly, gyurgyalag és rési sas  (működési terület) költőhelyeinek ponttérképezése, az éves szaporulat vizsgálata és gyűrűzés.

- A tüskei „Erdei iskola és nyári szaktábor” működtetése, szakmai programok biztosítása.

- Általános- és középiskolás tanulók természetvédelmi munkába való bevonása (odútelepek gondozása, ellenőrzése, madárgyűrűzés, adatlapok vezetése, fészekkosarak készítése, távcsöves megfigyelés, élőhelyek takarítása, költőládák tisztítása, bagolyköpetek analizálása.
Nyári táboroztatása, felkészítésük természetvédelmi versenyekre.

- A tehetséges tanulók kutatási munkájának anyagi és szakmai támogatása.

- Óvodák- és ált. iskolák tantestületei részére terepi továbbképzést szervezünk, vállaluk.

- Dombóvár város ornitofaunájának monitoringja.

- Rendszeres madárgyűrűzés a tüskei bázishelyen.

- Élőhelyek védelme és mesterséges költőhelyek biztosítása, partfalak karbantartása.

- Odútelepek gondozása, szakmai ellenőrzése.

- A „Madárbarát kert” szervezése, szakmai segítség biztosítása.

- Beteg, sérült madarak mentése, szállítása.

- Szakértői munka.

- Jeles napi rendezvények szervezése (Vizes élőhelyek világnapja, Madarak és fák napja, Vonuló madarak világnapja, Madármegfigyelő világnap).

- Kiadványok megjelenésének támogatása (természetvédelem, ökológia, ornitológia..)