Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány

mainpaycheckfield

Az 1999-ben létrehozott Bihar Közalapítvány tevékenységét a bihari táj természeti és kulturális értékeinek megőrzése, a biológiai sokféleség fenntartása, hazánk természeti képe szempontjából fontos, veszélyeztetett területek megőrzése, a természetkímélő gazdálkodási módok elterjedésének ösztönzése és e célok elérését elősegítő oktató, ismeretterjesztő munka határozzák meg.

Megalakulásunk óta a térségben állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, önkormányzatokkal, a térségben dolgozó mezőgazdasági és vadgazdálkodási szakemberekkel együttműködve értünk el olyan eredményeket, amelyek kedvezően befolyásolják a térség természeti értékekben gazdag területeinek jövőjét s a lakosság környezetkímélő magatartását.

Rövid név: Bihar Közalapítvány
Székhely: 4177 Földes, Kálló-háti tanya
Vezető neve: Gyarmathy István, kuratóriumi elnök
Kapcsolattartó neve: Ványi Róbert, kuratóriumi titkár
Postacím: 4177 Földes, Kálló-háti tanya, 4177 Földes, Pf. 15.
Email: bihar.kozalapitvany@gmail.com

Fő tevékenységek:

- természetvédelem állatvédelem: egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme: védett és fokozottan védett, Natura 2000 fajok és azok élőhelyei érdekében végzett természetvédelmi program régiós szinten, országos védelmi programokban való részvétel, Biharugrai halastavaknál extenzív halászati módok kidolgozásában való részvétel, kezelés, monitoring
- agrár-környezetgazdálkodás, agrár környezetvédelmi tevékenység, környezetkímélő, a természet védelmét és a táj megőrzését szolgáló mezőgazdasági termelés, termelési módszerek kidolgozása, azok terjesztése
- természetvédelmi célú élőhely-kezelés: vizes élőhely rekonstrukció kivitelezése, fenntartása
- természet- és környezetvédelmi célokat elősegítő nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás elősegítésével különböző korosztályokban (különböző környezetvédelmi programok szervezése)
- természetvédelmi célú kutatási tevékenység: a kulturális örökségeink feltárása, feldolgozása, ezen kutatási ismeretek továbbítása a lakosság felé
- kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása és közművelődési tevékenység: a témához kapcsolódó kutató, ismeretterjesztő, bemutató tevékenység
- természetkímélő turizmus támogatása (táboroztatás, tábori programok segítése, túravezetés)