A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" projekt.

mainpaycheckfield

A projekt két SPA (különleges madárvédelmi Natura 2000 terület) jogszabályban rögzített formátumú fenntartási tervét készítette el. A végrehajtó konzorcium – Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Szent István Egyetem, MTA Ökológiai Kutatóintézet – az ehhez szükséges megalapozó vizsgálatokat, valamint a tervezési folyamatot végezte.

natura


Az adatgyűjtés területei 6 hal-, 3-3 kétéltű- és hüllő-, 23 madár-, 10 denevér-, és 4 ragadozó emlősfaj, 5 növényfaj felmérése, a legrosszabb állapotban lévő erdei és vizes Natura 2000 élőhelyek felmérése és időbeni változásainak elemzése, az erdőkben található holtfa ökológiai és gazdasági vizsgálata, nagyvadhatás az erdőkben. Az adatok felhasználásával, valamint részvételi tervezéssel elkészítettük a Mátra és Kiskunsági szikes-tavak fenntartási terveit, összesen több, mint 103.484 ha területre. A fenntartási tervezés módszertanát fejlesztettük. A javasolt kezelési előírásokat a két mintaterületünkön kb. 250-250 ha-on élőhely-kezelési mintaprojektek során teszteltük ökológiai és ökonómiai szempontból, a tapasztalatokat felhasználtuk a fenntartási tervezésben. A projekt során hangsúlyt fektettünk a szakmai és laikus nyilvánosságra.

A projekt 2016 október végén fizikailag lezárult, a jelentési kötelezettségeinknek 2017 végén eleget tettünk. A projekt eredményeinek fenntartása (projekthonlap, projekt tevékenységekhez kapcsolódó eszközök használata, egyes felmérési tevékenységek folytatása) a konzorciumi tagok további feladata.

A projekt honlapja a Natura 2000 oldalon található.

A projektet a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

A honlap fejlesztése a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával megvalósuló "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 élőhelyeken" projekt keretén belül készült el